پادکست هفتگی ویندوز: صحبت هایی از موبایل های آینده!

190

در پاسخ به سوال یکی از مخاطبین درباره ویژگی های جدیدی که در آینده نزدیک برای موبایل در راه خواهند بود، دونا سارکار تا حدودی مبهم پاسخ داده است. او این گونه شروع کرد: "ما همچنان روی آن سرمایه گذاری می کنیم، شما هر هفته یک بیلد جدید می بینید، این موضوع بستگی به این دارد که شما چه چیزی را یک ویژگی معنی کنید".

وینفون
وینفون 960 دنبال کننده