ربات چهارپا فوق پیشرفته با قابلیت مانور بالا

820

این ربات مینی چیتا توسط دانشگاه MIT ساخته شده است.

جی دی
جی دی 506 دنبال کننده