شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتم لو

2,762

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتم لو از زبان همسر و آشنایان اوست.

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.5 هزار دنبال کننده