اجرای صحیح حرکت شکم غلطک

1,796

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/ab-roller

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده