گفتگو با کارگردان و عوامل نمایش گربه ای در قصر ملکه

213

انوش معظمی: احتمالا برای ماه محرم نمایش سنگین عروسکی به روی صحنه مبریم.

میزبان هنر
میزبان هنر 11 دنبال کننده