موشن گرافیک بهزیستی

178

موشن گرافیک بهزیستی | غربالگری شنوایی | تصویر سازی و انیمیت : عمید جان نثار | گوینده : الهه پرسون | نویسنده : محسن امین | برای سفارش تماس بگیرید : ۰۹۱۲۸۸۹۸۲۰۹ | صفحه اینستاگرام : @amidjannesar | سایت : www.amidjannesar.com