تجلیل از فعالین حوزه تئاتر دفاع مقدس

8
مراسم تجلیل از فعالین حوزه هنرهای نمایشی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس
pixel