ترامپ مفید‌تره یا گاو؟ - شعر طنز - اسماعیل امینی

6,254

شعرخوانی طنز اسماعیل امینی در حلقه رندان خرداد ماه ۹۸ در حوزه هنری با موضوع مقایسه ترامپ و گاو یا به صورت عامیانه گاب

شعر،ادبیات،عشق،عرفان،سیاسی،شطحیات

7 ماه پیش
واقعا این اسماعیل امینی کیه.
pixel