ترامپ مفید‌تره یا گاو؟ - شعر طنز - اسماعیل امینی

6,374
شعرخوانی طنز اسماعیل امینی در حلقه رندان خرداد ماه ۹۸ در حوزه هنری با موضوع مقایسه ترامپ و گاو یا به صورت عامیانه گاب

شعر،ادبیات،عشق،عرفان،سیاسی،شطحیات

1 سال پیش
واقعا این اسماعیل امینی کیه.
pixel