آموزش GIS قسمت 4 : کارتوگرافی در ArcMap

6,465
6,465 بازدید
اشتراک گذاری
کارتوگرافی، گریدبندی، لژاند، علامت شمال، مقیاس خطی و ... وسط محمد عباسی عضو هیات علمی دانشگاه عمران و توسعه و گروه تخصصی نقشه برداری، مشاور فناوری اطلاعات مکانی توضیح داده می شود ArcGIS 10.2 mohammad.abbasi@atr.ac.ir
pixel