درمان زیبایی دندان شکسته با کامپوزیت دندانی

599

آیا می‌دانید دندان‌های شکسته جلویی چگونه با مواد همرنگ دندان (کامپوزیت) پر می‌شوند؟!