بهره برداری از موتورسیکلت های برقی شرکت توزیع برق استان تهران با حضو وزیر نیرو

30
مراسم آغاز بهره برداری از موتور سیکلت های برقی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با حضور وزیر نیرو
pixel