آسانسور بلندترین برج دنیا -شیخ خلیفه دبی

398

آسانسور بلند ترین برج دنیا که یرج شیخ خلیفه دبی است متعلق به شرکت otis است که هم خود شرکت تولید کننده و هم مجری آسانسور های بلند ترین برج های جهان می باشد اجرا شده است.

atjlift
atjlift 1 دنبال کننده