حکایت* بیگانه و آشنا* از کتاب دیوان محکمی ..صدا ،،مریم اسفندیاری

1,279
حکایتی شنیدنی از کتاب دیوان محکمی تألیف مرحوم علی اکبر محکمی دکلمه سرا مریم اسفندیاری

Amir15065

4 روز پیش
شمام را دنبال کردید
pixel