رانندگی طوطی کاسکو با ماشین مخصوص طوطی سانان

6,420

طوطی کاسکو واقعا باهوش است و به گفته اساتید و خبرگان سلطان طوطی سانان سخنگو میباشد.

طوطی سانان
طوطی سانان 590 دنبال کننده