ممکنه شکست بخورم!

13
ممکنه شکست بخورم ولی خیلی زود بر میگردم و با قدرت شروع میکنم...
pixel