معرفی کتاب حکایت زمستان در نشست کتابخوان زنجان - 1394

473
معرفی کتاب حکایت زمستان توسط خانم کتابدار رویا هادی لو در نشست کتابخوان زنجان - سال 1394 "کتاب خوان" نشستی صمیمانه با هدف معرفی کتاب های مفید و ترویج کتابخوانی است، که با مشارکت کتابداران، نویسندگان، اهالی رسانه و فعالین حوزه کتاب در سراسر کشور برگزار می شود. در هر نوبت از نشست های کتاب خوان، 12 نفر هر نفر به میزان 7دقیقه، به ارائه گزارشی از کتابی که مطالعه کرده اند، می پردازند.
filimo
آقازاده - قسمت 6 (ششم)
%93
حامد و راضیه به اصرار حاج رضا برای ماه عسل به مشهد سفر میکنند اما اتفاقات دیگری در رابطه شان به وجود می آید که ....
pixel