مصاحبه دکتر کریم همتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت

571
مصاحبه دکتر کریم همتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در حاشیه حضور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی استان همدان- شهرستان اسدآباد
وبدا 76 دنبال کننده
pixel