قهرمانی رضوان خان - دور 1 از هفته 3 - جمعه فصل پاییز آق قلا 1400

514
اسبدوانی 1.7 هزار دنبال‌ کننده
اسب رضوان خان با چابکسواری یعقوب انفاس و مالکیت شایلان و حوا توماچ توانست در دور 1 هفته 3 - جمعه فصل پاییز آق قلا 1400، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های آلپای رمضانی و آی رز یلمه به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.7 هزار دنبال کننده
pixel