اجرای رول پلی کارگاه شخصیت شناسی داریوش سنقری

98

در این ویدئو دو نفر از دانش پژوهان دوره شخصیت شناسی MBTI و رفتارشناسی DISC که در دوره بیوکمپ تجهیزات پزشکی مرکز نوآوری اکسیژن حضور داشتند یکی به عنوان مشتری شاکی و دیگری به عنوان مدیر فنی یک شرکت تجهیزات پزشکی به ایفای نقش خود بصورت فی البداهه پرداختند و پس از پایان رول پلی تمامی دانش پژوهان به تحلیل مدل رفتاری و شخصیتی دو فرد اجرای کننده رول پلی پرداختند.

pixel