بازیافت چرخ فروشگاهی به دریچه فاضلاب : انگلیسی:قسمت 2

124
تبدیل چرخ های فروشگاهی که در اثر عوامل مختلف خراب شده اند به درب فاضلاب شهری یکی از راه های بازیافت است. در قسمت 1 از این ویدئو، با ویژگی های چرخ های فروشگاهی از نظر جنس و خراب شوندگی آشنا شدیم و در ادامه شاهد تولید ماده اولیه از چرخ های فروشگاهی و فلزات دیگر بودیم. در این قسمت(2) شاهد تولید درچه های فاضلاب از این مواد اولیه خواهیم بود. این ویدئو به زبان اصلی می باشد.
زبالند 11 دنبال کننده
pixel