به لکه ها آری بگویید . اُمو

1,335

کمپین دیجیتال و برند اکتیویشن برند اُمو با چالش معرفی و لانچ محصولات برای اولین بار در ایران اجرا شده است. در این کمپین، اکتیویشن هایی جهت معرفی محصول به مخاطبان برند (مادران و خانم های خانه دار و انتقال کانپست برند (به لکه ها آری بگویید) طراحی شده است. فعالیت های برند اکتیویشن طراحی شده برای این برند، شامل بازی بچه ها، دموی محصول و سمپلینگ است.