مشاهده فرمول پیدا کردن ایده برای ساخت و فروش نرم افزار

784

خیلی ها می پرسند که ایده پولساز برای تولید نرم افزار از کجا بیارم ؟ چطور بفروشم؟ مشتری کجاست؟ اگر این سوالات رو دارید این ویدئو برای شماست.

pixel