توضیحات رئیس اداره گردشگری شهرداری کرمانشاه در خصوص جشنواره گردشگری خوراک

33

جشنواره گردشگری خوراک به مدت سه شب به همت اداره گردشگری شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در شهربازی بزرگ کرمانشاه برگزار شد

rooznegaronline
rooznegaronline 2 دنبال کننده