واسط مغز و کامپیوتر، اسرار درون مغز

208

اسرار درون مغز در این ویدیو شما با واسط مغز و کامپیوتر و کاربردهای آن آشنا میشوید کمک به افراد معلول از طریق BCI آکادمی آنلاین مهندسی پزشکی و هوش مصنوعی www.onlinebme.com

onlineBME
onlineBME 13 دنبال کننده