صلح یا جنگ ؟!

1,790

صلح یا جنگ !؟ گفتگویی صمیمانه با دانشجویان کاری از بچه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری رسانه تصویری کانال . به امید دنیایی بدون جنگ https://www.instagram.com/p/ByOBlxlHIMo

ANSARIMAN

ANSARIMAN

1 ماه پیش
صلح