راهنمای ساخت باغچه آجری

3,678
در این ویدیو روش ساخت باغچه با استفاده از آجر توضیح داده می شود.
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel