آهنگ مازندرانی های لاره لاره، اسحاقی و برادران محمدی Mazandarani

1,848

اجرای مشترک موسیقی محلی مازندرانی "های لاره لاره" آقای اسحاقی و برادران محمدی ته وسه بهیمه بهاره بلبل ته وسه خوندمبه منزل به منزل ته وسه خوندمبه لیلی و نجما انده خوندمبه تا خش بوو ته دل های لاره لاره جان لاره لاره اگر نووم ته ره دل بونه پاره

pegahan1 3 هزار دنبال کننده
pixel