چند ترفند آرایشی تقدیم به بانوان برآزنده

872
این ترفند های بسیار ساده و کاربردی هستند، امیدوارم مفید باشه، ترجمه برخی لغات موجود در فیلم تاجای لازم انجام شده
pixel