آهنگ عاشقانه - متن نوشته

5,276
با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره آخرین ذرات موندن توی رگهام نمی میره با تو انگار تو بهشتم با تو پرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من اگه رو حصیر بشینم اگه هیچ نداشته باشم با تو من مالک دنیام با تو در نهایتم من با تو انگار تو بهشتم با تو پرسعادتم من دیگه از مرگ نمیترسم عاشق شهامتم من .
pixel