حمله تند کمال تبریزی به مسعود فراستی

929

صحبت های تند کمال تبریزی از شیوه انتقادهای فراستی

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده