زانوی نوزاد

510
وقتی نوزاد به دنیا می اید زانو ان یک روند فیزیولوژی و خاص را طی می کند. این روند زانو بسیار طبیعی بوده و هیچ گاه نیاز به رفتن پزشک نیست.
نی نی بان 1.5 هزار دنبال کننده
pixel