جشنواره فروش طلایی گروه مشاوره و سرمایه گذاری کارگر

73
فرصتی محدود از ۲۴ فروردین تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ هدیه ویژه و انحصاری کارگراستیت برای فقط ۶ واحد مسکونی https://kargarestate.com - سه واحد آپارتمانی ۲ خوابه با تمامی وسایل منزل و طراحی داخلی مدرن - ویلا نیمه مستقل ۳ خوابه با تمامی وسایل منزل و طراحی داخلی مدرن - ویلا مستقل ۳ خوابه با تمامی وسایل منزل و طراحی داخلی مدرن - ویلا ۴ خوابه با استخر با تمامی وسایل منزل و طراحی داخلی مدرن با ما تماس بگیرید و از این فرصت محدود جهت سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در قبرس شمالی که به عنوان بهترین سرمایه گذاری خرید ملک ساحلی دنیا در سال ۲۰۲۱ به انتخاب مجله Forbes شناخته شده است اقدام نمایید. https://kargarestate.com/northcyprus-beach-best-beachfront-buys-for-2021-forbes با ما تماس بگیرید.
pixel