سخنرانی دکتر سید محمد باقرآبادی

24
دکتر سید محمد باقرآبادی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره و مدیر مرکز آموزش حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel