آموزش نصب کف پوش/لمینت

4,256
برای نصب کف پوش منزل حتما باید زیر سازی انجام شود و از چشب مخصوص باتوجه به کف پوش قبلی استفاده گردد.
pixel