نشست تخصصی کنگره جهانی شهرهای هوشمند با حضور مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری

137
در کنگره جهانی شهرهای هوشمند 2019 که در بارسلون برگزار شد، دکتر محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران ضمن ارائه برنامه «تهران هوشمند» که در این کنگره، «جایزه جهانی شهر هوشمند» را از آن خود کرد، در پنلی تخصصی با موضوع «شیوه های متنوع حمل و نقل عمومی» حضور پیدا کرد و به توضیح تغییرات تدریجی در مقررات و رفتارهای عمومی شهروندان در ارتباط با حمل و نقل عمومی در تهران پرداخت.
pixel