مزیت تیم پشتیبانی دکتر کرمانی

1,142

انسان ذاتا موجودی اجتماعیست. زمانی که افراد با همدیگر کاری را انجام می دهند زودتر موفق می شوند. در رژیم دکترکرمانی هم شما همیشه یک پشتیبان اختصاصی برای خود دارید که عملکرد شما در رژیم را پیگیری می کند. وجود این پشتیبان ها در رژیم کمک می کند شما هرگز رژیم خود را فراموش نکنید و هر سولی یا مشکلی را که داشتید با آنها در میان بگذارید. پشتیبان ها به شما کمک می کنند سرعت رسیدن به موفقیت تان را چندبرابر کنید.

pixel