موانع تولید چگونه رفع می شود؟

6,949
اگر بخواهيم در مسير توسعه گام برداريم مي بايست توليد در عرصه جهاني صورت پذيرد. توليد در خلأ و يا محيط گلخانه اي بازار داخلي موجب عدم رقابت پذيري صنايع ما، استهلاك و عقب ماندگي شيوه هاي توليد، زيان و ورشكستگي بنگاه و در نهايت افت كيفي محصول مي شود. روندي كه موجب زيان هم توليد كننده و هم مصرف كننده مي شود. توليد براي بازار بايد صورت پذيرد؛ بازاري كه روز به روز جهاني تر مي شود.
عباس آخوندی 203 دنبال کننده
pixel