پیشنهاد استاد پناهیان به دولت برای اربعین

1,581
همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین استاد پناهیان در سخنرانی خود در خصوص اهمیت حفظ اربعین صحبت کردند.
pixel