گوشت اردک گریل شده(اردک بریان) grilled Duck

18
گوشت اردک؛ گوشتی لذیذ و داراری چربی بالایی است اما سبب چاقی نمی شود . گوشت اردک پروتی به خاطر تغذیه ارگانیک و مناسب از طعم خوبی برخوردار است .با یه بار امتحان این گوشت به تفاوت قابل توجه طعم و مزه آن پی می برید .
pixel