ریاضی هفتم ، فصل سوم :جبر و معادله ، درس 2 : عبارت های جبری ( 3 )

2,879

در این فیلم ما به روش ضرب یک جمله در پرانتز و ساده کردن عبارت های جبری ، با چند نمونه می پردازیم . شما عزیزان می توانید اشکال ریاضی را با ما در میان بگذارید ، ما پاسخ را برای شما ارسال می کنیم . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com/education/18446-riazi7film-amoozeshihaftom