مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای ایوب اکبری پور

250
مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای ایوب اکبری پور عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران شهروز معنوی - شمش آنلاین سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر اصفهان
شمش آنلاین 20 دنبال کننده
pixel