مستند نبرد امواج - 1 ساخت اولین رادار داخلی تا تبدیل شدن به دوازدهمین ک

888
نبرد امواج - 1 این مستند به پدافند هوایی ایران از زمان جنگ تحمیلی تاکنون و اهمیت آن از لحاظ استراتژیک برای دفاع در برابر حملات هوایی می پردازد.
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 46.5 هزار دنبال کننده
pixel