رکوردهای گینس:کشیدن سنگین ترین هواپیما توسط ویلچرسواران

1,154

سال گذشته ۹۸ ویلچر سوار بریتانیایی توانستند نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برسانند و رکورد سنگین ترین هواپیمایی که توسط ویلچرسواران کشیده می شوند را بشکنند. این رکورد دوم آذر ماه سال ۱۳۹۷ در فرودگاه Heathrow لندن به ثبت رسید و این تیم ۹۸ نفره موفق شدند یک هواپیمای بوئینگ دریم لاینر ۹-۷۸۷ که بیش از ۱۲۷ تن وزن داشت را ۱۰۶ متر پشت سران بکشند.

دیجیاتو
دیجیاتو 9.4 هزار دنبال کننده