کاویتاسیون

1,130
در این ویدئو می توانید بروز پدیده مخرب کاویتاسیون را در پمپ به وضوح مشاهده نمایید.
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
در قسمت دوم سریال آقازاده (اقازاده) می بینیم که راضیه پس از نجات تینا با نیما آشنا می شود و این آشنایی...
pixel