اجرای صحیح حرکت زیر بغل خم دمبل

698

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/bent-over-two-dumbbell-row

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده