نمایش تیزر تبلیغاتی بازار ونوس کیش - فرودگاه کیش

189
نمایش تیزر تبلیغاتی بازار ونوس کیش واقع در فضای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کیش، سالن اصلی پروازهای ورودی ( جوایز ویژه قرعه کشی های هفتگانه بازار ونوس از محصولات دوو )
pixel