«بازرگان‌مردِ فرهنگی» حاج حسین آقا ملک

94

«در سال 1317 هجری قمری [1278 خورشیدی] که به اتفاق مرحوم پدرم حاج محمدکاظم ملک‌التجار برای دیدن املاک خراسان به مشهد رفتیم در بازگشت، در نیشابور [...] نسخه‌ای از دیوان ابن یمین را پیدا کردم و [...] از روی آن نسخه‌ای برای خود نوشتم. از آن پس این فکر در من قوت گرفت که یک کتابخانه بزرگ دایر کنم». «بازرگان‌مردِ فرهنگی» روایتی از حاج حسین آقا ملک بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک است ...

pixel