گل اول لیورپول به چلسی (مانه) در سوپرکاپ اروپا

482
گل لیورپول به چلسی توسط مانه در سوپرکاپ اروپا
pixel