مهارت های گابریل ماگال‌هائس، مدافع لیل

739
مهارت های دفاعی و پاسکاری گابریل ماگالهائس، مدافع لیل فرانسه و گزینه جدید منچستریونایتد در خط دفاع
یونایتد فنز 655 دنبال کننده
pixel