تیترامشب -دکتر مهدی محمدی-نتایج برجام بعد از یک سال

1,104
در حالیکه یکسال از برجام گذشته است؛ تیتر امشب با حضور کارشناسان به عایدی این توافق برای کشور پرداخت؛ ناصرهادیان درباره نحوه مذاکرات متقابل ایران و 1+5 گفت: رفتار طرف مقابل یک انسجام استراتژیک داشته است در حالی که طرف ایرانی این انسجام استراتژیک را نداشته است، مهمترین دستاورد برجام برون رفت ایران از بن بست استراتژیک از سوی طرف مقابل بود، برجام این امکان را به ما داد تا از راهی که غرب پیش پای ایران
pixel